BIP

Telefony

Nr telefonu Pracownicy Nr pokoju Piętro E-mail
tel. 95 7330-400
fax. 95 7330-401
STAROSTA
Magdalena Słomińska
kom. 663 131 377
117 I starosta@powiatgorzowski.pl
WICESTAROSTA
Małgorzata Ludniewska
120 wicestarosta@powiatgorzowski.pl

Punkt Obsługi Interesanta
Małgorzata Wojtachnia
Agnieszka Kucharska-Ryńska

POI Parter m.wojtachnia@powiatgorzowski.pl
a.kucharska@powiatgorzowski.pl
95 7330-513 Sekretariat
Izabela Wiśniewska
119 I sekretariat@powiatgorzowski.pl
  Przewodniczący Rady Powiatu
Andrzej Kail
102 I andrzej.kail@powiatgorzowski.pl
95 7330-445 Skarbnik Powiatu
Liliana Tarasiuk
kom. 505 053 295
201 II skarbnik@powiatgorzowski.pl
l.tarasiuk@powiatgorzowski.pl
95 7330-402 Sekretarz Powiatu
Karolina Andrzejak
114 I

sekretarz@powiatgorzowski.pl
k.andrzejak@powiatgorzowski.pl

Biuro Rady i Zarządu Powiatu
tel. 95 7330-405 Anna Grzegolec 103 I biuro@powiatgorzowski.pl
tel. 95 7330-404 Sylwia Piskorek radapowiatu@powiatgorzowski.pl
Wydział Geodezji i Kartografii
95 7330-421 Geodeta Powiatowy
Naczelnik Wydziału

Piotr Trybała
18 Parter geodetapowiatowy@powiatgorzowski.pl
Ewidencja gruntów i budynków
95 7330-426 Bogdan Bednar 16 Parter geodezja@powiatgorzowski.pl
95 7330-422 Bernadeta Mielczarek 14 ewidencjagruntow@powiatgorzowski.pl
Aleksandra Solich rejcen@powiatgorzowski.pl
95 7330-423 Dorota Dolata 13 egib1@powiatgorzowski.pl
Artur Bogdanowicz egib2@powiatgorzowski.pl
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
95 7330-424 Kierownik PODGiK
Wojciech Olewicki
15 Parter podgik@powiatgorzowski.pl
Andrzej Domżalski kerg4@powiatgorzowski.pl
95 7330-427 Przemysław Wojciechowski 19 kerg22@powiatgorzowski.pl
95 7330-429 Ewa Miś (zastępstwo: Izabella Obarzanek) kerg1@powiatgorzowski.pl
Anna Kurtyka kerg3@powiatgorzowski.pl
95 7330-428 Agata Bielawska 23 mapy@powiatgorzowski.pl
95 7330-425 Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Grażyna Rusek
17 zud@powiatgorzowski.pl
Wydział Finansowo - Księgowy
95 7330-477 Naczelnik Wydziału
Izabela Flis
212 II i.flis@powiatgorzowski.pl
95 7330-446 Magdalena Nowak 210 m.nowak.fk@powiatgorzowski.pl
95 7330-514 Karolina Andrzejczyk k.andrzejczyk@powiatgorzowski.pl
95 7330-447 Katarzyna Mazurczyk 211 k.mazurczyk@powiatgorzowski.pl
95 7330-483 Izabela Owsianik 209 finansowy@powiatgorzowski.pl
Wydział Komunikacji
95 7330-487 p.o. Naczelnika Wydziału
Katarzyna Bielecka
29 Parter k.bielecka@powiatgorzowski.pl
Rejestracja pojazdów (fax. 95 7330-492)
95 7330-431 Adrian Jacenik 26 Parter komunikacja@powiatgorzowski.pl
Katarzyna Iwanowicz
Katarzyna Kodrowska
95 7330-432 Aleksandra Kuca
Wioleta Krawczyk
95 7330-462 Marta Dawidowicz 25
Katarzyna Pelc
95 7330-465 Anna Brzozowska 12 komunikacja@powiatgorzowski.pl
Uprawnienia do kierowania pojazdami
95 7330-436 Magdalena Mazankiewicz 31 Parter komunikacja@powiatgorzowski.pl
Joanna Szafraniec
95 7330-430 Magdalena Pawlak 30
Działalność regulowana, licencje - usuwanie pojazdów
95 7330-437 Magdalena Świerczyńska 32 Parter

komunikacja@powiatgorzowski.pl

a.nowak@powiatgorzowski.pl

Zastępca Naczelnika Wydziału
Agata Nowak

Filia Wydziału Komunikacji w Kostrzynie nad Odrą
95 7278-146 Dagmara Wilmańska ul. Graniczna 2
66-470 Kostrzyn nad Odrą
komunikacja@powiatgorzowski.pl
Wioleta Głowacka
Wydział Budownictwa
95 7330-474 Naczelnik Wydziału
Aneta Samulczyk
kom. 509 219 956
221 II budownictwo@powiatgorzowski.pl
a.samulczyk@powiatgorzowski.pl
95 7330-453 Zastępca Naczelnika Wydziału
Teresa Wiesława Maczaluk
220 t.maczaluk@powiatgorzowski.pl
95 7330-454 Sekretariat Wydziału
Kinga Zarówna
Katarzyna Nowicka
224 sekretariatba@powiatgorzowski.pl
k.nowicka@powiatgorzowski.pl
95 7330-456 Alicja Pawlak 220 a.pawlak@powiatgorzowski.pl
95 7330-466 Jakub Czerwoński j.czerwonski@powiatgorzowski.pl
95 7330-473 Anna Sieradzan 223 a.sieradzan@powiatgorzowski.pl
95 7330-455 Beata Dudek b.dudek@powiatgorzowski.pl
95 7330-499 Sylwia Jasińska s.jasinska@powiatgorzowski.pl
95 7330-486 Maria Jolanta Staszak 222 m.staszak@powiatgorzowski.pl
Filia Wydziału Budownictwa w Witnicy
95 7216-487 Joanna Sokołowska

Plac A. Zabłockiego 6
Pokój 33
66-460 Witnica

j.sokolowska@powiatgorzowski.pl
Filia Wydziału Budownictwa w Kostrzynie nad Odrą
95 7278-103 Katarzyna Żurawska

ul. Graniczna 2
66-470 Kostrzyn nad Odrą

filiabak@powiatgorzowski.pl
Monika Kiewra
(zastępstwo: Marta Nowowiejska)
Wieloosobowe stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami
95 7330-443 Magda Olechnowicz 214 II m.olechnowicz@powiatgorzowski.pl
95 7330-442 Agnieszka Werbińska
Tomasz Kobus
a.werbinska@powiatgorzowski.pl
t.kobus@powiatgorzowski.pl
Wieloosobowe stanowisko ds. Ochrony Gruntów Rolnych i Rekultywacji
95 7330-482 Joanna Basta 203 II ochronagruntow@powiatgorzowski.pl
95 7330-441 Lucyna Dudek l.dudek@powiatgorzowski.pl
Wydział Inwestycji, Rozwoju i Spraw Społecznych
95 7330-478 Naczelnik Wydziału
Magdalena Nowak
219 II m.nowak@powiatgorzowski.pl
95 7330-484 Zastępca Naczelnika Wydziału 
Ewa Kogucka
216 ewa.kogucka@powiatgorzowski.pl
95 7330-411 Sandra Romanowska 218 s.romanowska@powiatgorzowski.pl
Monika Klimczak m.klimczak@powiatgorzowski.pl
95 7330-469 Zbigniew Rudziński z.rudzinski@powiatgorzowski.pl
95 7330-450 Małgorzata Mierkiewicz 215 sprawyspoleczne@powiatgorzowski.pl
95 7330-476 Lidia Buszkiewicz 217 zdrowie@powiatgorzowski.pl
95 7330-438 Tomasz Czerwonko t.czerwonko@powiatgorzowski.pl
Wydział HR i Administracji
tel. 95 7330-407
kom. 505 053 319
Naczelnik Wydziału
Łukasz Kaput
115 I l.kaput@powiatgorzowski.pl
95 7330-440 Zastępca Naczelnika Wydziału
Urszula Sroka
110 administracja@powiatgorzowski.pl
95 7330-497 Dawid Witkowski d.witkowski@powiatgorzowski.pl
95 7330-444 Agnieszka Gajda 113 a.gajda@powiatgorzowski.pl
95 7330-457 Informatyk 112 informatyk@powiatgorzowski.pl
tel. 95 7330-420
kom. 505 053 584
Konserwator
Tadeusz Ruszlewicz
     
kom. 509 219 744 Kierowca
Andrzej Buryn
     
kom. 515 448 692 Kierowca
Arkadiusz Witczak
     
Biuro Ochrony Środowiska
95 7330-417 Kierownik Biura
Krzysztof Cisek
kom. 508 187 417
310 III srodowisko@powiatgorzowski.pl
95 7330-418 Małgorzata Szulc 311 m.szulc@powiatgorzowski.pl
95 7330-412 Iwona Tuszakowska i.tuszakowska@powiatgorzowski.pl
Wydział Dróg Powiatowych
Mail ogólny Wydziału: pzdgorzow@op.pl
95 7330-489 Naczelnik Wydziału
Paweł Tokarczuk
kom. 505 053 360
121 I p.tokarczuk@powiatgorzowski.pl
95 7330-475 Zastępca Naczelnika Wydziału
Ewa Bielicka
kom. 660 762 527
123 e.bielicka@powiatgorzowski.pl
Lidia Chudalewska l.chudalewska@powiatgorzowski.pl
95 7330-481 Zygmunt Jaworski
kom. 504 274 154
122 z.jaworski@powiatgorzowski.pl
95 7330-480 Jarosław Kos
Karolina Trznadlewska
j.kos@powiatgorzowski.pl
k.trznadlewska@powiatgorzowski.pl
  Dróżnicy
kom. 600 377 172
 
Organizacja ruchu
95 7330-434 Franciszek Ludniewski 109 I f.ludniewski@powiatgorzowski.pl
Wieloosobowe stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Pionu Ochrony
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego – kom. 501 780 903
95 7330-415 Izabela Tomczyk 108 I kryzys@powiatgorzowski.pl
95 7330-414 Tomasz Danił
95 7330-413 Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych 
Marlena Gawrysiak
107
Geolog Powiatowy
95 7330-418 Anna Suszczyńska
kom. 505 053 290
111 I geolog@powiatgorzowski.pl
anna.suszczynska@wp.pl
Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
95 7330-403 Wojciech Przygocki 110 I w.przygocki@powiatgorzowski.pl
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
95 7330-439 Marcin Mazurek 313 III rzecznikkonsumentow@powiatgorzowski.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
95 7330-531 Joanna Śliwa 213 II iod@powiatgorzowski.pl
Obsługa Prawna
95 7330-408 Marek Hrybacz
Remigiusz Johaniewicz
102 I radca@powiatgorzowski.pl
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
95 7330-458 Dyrektor
Irena Szlempo
207 II i.szlempo@powiatgorzowski.pl
tel. 95 7330-458
fax. 95 7330-459
Inspektor ds. obsługi administracyjnej
Sabina Cieśla
208 pcpr@powiatgorzowski.pl
95 7330-470 Starszy specjalista pracy socjalnej
Anna Turek
206 turek.pcpr@powiatgorzowski.pl
95 7330-471 Starszy inspektor ds. osób niepełnosprawnych 
Kamila Grabowska
grabowska.pcpr@powiatgorzowski.pl
95 7330-460 Starszy inspektor ds. osób niepełnosprawnych
Dominika Sornat
dominika.pcpr@powiatgorzowski.pl
95 7330-461 Starszy specjalista pracy socjalnej
Sylwia Nowakowska
205 pcpr_gorzow@onet.pl
95 7330-472 Starszy inspektor ds. świadczeń 
Anna Rakiej-Kozdrowicka
rakiej.pcpr@powiatgorzowski.pl
95 7330-461 Starszy pracownik socjalny
Kinga Piotrowska
piotrowska.pcpr@powiatgorzowski.pl
95-7330-461 Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Sylwia Tchorzelewska
pcpr_gorzow@onet.pl
95 7330-490

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej
Magdalena Mulawka
Anna Chyczewska-Pietrzak
Sylwester Żygadło
Anna Kobierecka

204 pcpr_gorzow@onet.pl
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności nr 2
95 7360-695 Przewodniczący
Olga Gładysz
ul. Walczaka 110, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 7360-694
tel./fax 95 7360-680
orzeczenia@powiatgorzowski.pl
95 7360-680 Sekretarz
Joanna Lodzińska
95 7360-680 Referent
Marzena Klukiewicz
95 7360-610 Referent
Agnieszka Markowska
95 7360-686 Księgowa
Teresa Zalas
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1
95 7330-505 Dyrektor
Małgorzata Kobryń
305 III porpsychped1@powiatgorzowski.pl
tel. 95 7330-468
fax. 95 7330-467
Sekretariat
Anna Iwanowska
Sabina Niemczyn
304
Aleksandra Rał 306
Magdalena Madejczyk
Magdalena Żbikowska
307
Beata Sobolewska
Kamila Oczkoś
300
Maciej Sobieszek 301
Danuta Przewoźnik
Barbara Przewoźnik
303
Barbara Skwierzyńska
Beata Bieńkowska-Blatkiewicz
302
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
tel. 95 7330-463
fax. 95 7330-452
Kierownik
Piotr Koczwara
kom. 601 509 903
314 III sekretariat@gorzow.pinb.gov.pl
kontakt@pinbwgorzowie.pl
95 730-451 Karolina Górna
Maria Zakrzewska
315 pinb.powiatgorzowski@wp.pl
Katarzyna Kwiatkowska-Cwojdzińska
Ewa Grociak-Żminkowska
316