BIP

Prezydium i skład

Prezydium Rady Powiatu Gorzowskiego

Andrzej Kail - Przewodniczący Rady Powiatu Gorzowskiego

Eugeniusz Kurzawski - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gorzowskiego

Eugeniusz Leśniewski - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gorzowskiego

 

Lista Radnych Rady Powiatu Gorzowskiego VI kadencji

1. Roman Fraszczyk
2. Mieczysław Jaszcz
3. Andrzej Juszczak
4. Andrzej Kail
5. Rafał Karmelita
6. Leonard Konieczny
7. Tadeusz Koper
8. Roman Król
9. Eugeniusz Kurzawski
10. Andrzej Legan
11.Eugeniusz Leśniewski
12. Jarosław Lewandowicz
13. Małgorzata Ludniewska
14. Zygmunt Mendelski
15. Piotr Smykliński
16. Mariusz Śpiewanek
17. Anna Wichlińska
18. Tomasz Wysoczański
19. Grzegorz Zapytowski