BIP

Komisje Rady

Składy komisji stałych i doraźnych Rady Powiatu Gorzowskiego

Komisja Rewizyjna:

 1. ROMAN FRASZCZYK - Przewodniczący Komisji
 2. RAFAŁ KARMELITA - Wiceprzewodniczący Komisji
 3. GRZEGORZ ZAPYTOWSKI - Członek Komisji
 4. EUGENIUSZ KURZAWSKI - Członek Komisji
 5. ROMAN KRÓL - Członek Komisji

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 1. TADEUSZ KOPER - Przewodniczący Komisji
 2. TOMASZ WYSOCZAŃSKI - Wiceprzewodniczący  Komisji
 3. ANNA WICHLIŃSKA - Członek Komisji
 4. ZYGMUNT MENDELSKI - Członek Komisji
 5. ROMAN KRÓL - Członek Komisji
 6. MAŁGORZATA LUDNIEWSKA - Członek Komisji
 7. PIOTR SMYKLIŃSKI - Członek Komisji

 

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego:

 1. GRZEGORZ ZAPYTOWSKI - Przewodniczący Komisji
 2. ZYGMUNT MENDELSKI - Wiceprzewodniczący Komisji
 3. ROMAN FRASZCZYK - Członek Komisji
 4. ANDRZEJ LEGAN - Członek Komisji
 5. MARIUSZ ŚPIEWANEK - Członek Komisji
 6. MIECZYSŁAW JASZCZ - Członek Komisji
 7. EUGENIUSZ LEŚNIEWSKI - Członek Komisji
 8. LEONARD KONIECZNY - Członek Komisji
 9. ANDRZEJ JUSZCZAK- Członek Komisji

 

Komisja Spraw Społecznych:

 1. TOMASZ WYSOCZAŃSKI - Przewodniczący Komisji
 2. MAŁGORZATA LUDNIEWSKA - Wiceprzewodnicząca Komisji
 3. ANDRZEJ LEGAN - Członek Komisji
 4. ROMAN KRÓL - Członek Komisji
 5. JAROSŁAW LEWANDOWICZ - Członek Komisji
 6. MARIUSZ ŚPIEWANEK - Członek Komisji
 7. EUGENIUSZ KURZAWSKI - Członek Komisji
 8. TADEUSZ KOPER - Członek Komisji
 9. ANDRZEJ JUSZCZAK - Członek Komisji
 10. PIOTR SMYKLIŃSKI - Członek Komisji

 

Komisja Zdrowia Publicznego:

 1. ANNA WICHLIŃSKA - Przewodnicząca Komisji
 2. RAFAŁ KARMELITA - Wiceprzewodniczący Komisji
 3. LEONARD KONIECZNY - Członek Komisji
 4. ANDRZEJ KAIL - Członek Komisji
 5. ZYGMUNT MENDELSKI - Członek Komisji
 6. MAŁGORZATA LUDNIEWSKA - Członek Komisji
 7. MIECZYSŁAW JASZCZ - Członek Komisji
 8. JAROSŁAW LEWANDOWICZ - Członek Komisji
 9. PIOTR SMYKLIŃSKI - Członek Komisji

 

Komisja doraźna ds. opracowania projektu Statutu Powiatu Gorzowskiego:

 1. ANNA WICHLIŃSKA - Przewodnicząca Komisji
 2. RAFAŁ KARMELITA - Członek Komisji
 3. EUGENIUSZ KURZAWSKI - Członek Komisji
 4. PIOTR SMYKLIŃSKI - Członek Komisji
 5. GRZEGORZ ZAPYTOWSKI - Członek Komisji