BIP

EWT - Rozbudowa dróg powiatowych K6409 w Powiecie MOL i 1405F w Powiecie Gorzowskim

                                                               

                                                                       

Informacje o inwestycji umieszczone są w zakładce "PROJEKTY UNIJNE"   http://powiatgorzowski.pl/projekty-ue/ewt-rozbudowa-drog-powiatowych

oraz na stronie programu INTERREG VA http://interregva-bb-pl.eu/pl/