BIP

Insygnia Powiatu Gorzowskiego

Zgodnie z zaleceniami Komisji Heraldycznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Powiat Gorzowski uporządkował własną symbolikę oraz insygnia. Aktualna zmiana ma związek z uchwałą Rady Powiatu z września 2009 r. w sprawie inicjatywy ustanowienia sztandaru Powiatu Gorzowskiego. Procedura wymaga w takiej sytuacji zatwierdzenia projektu przez Komisję Heraldyczną MSWiA. Proces opiniowania trwał do lutego 2011 roku. Komisja Heraldyczna dopatrzyła się jednak niezgodności symboli Powiatu z zasadami heraldyki i tradycji historycznej.

Zarząd Powiatu V kadencji Rady Powiatu postanowił uregulować wszelkie sprawy związane z herbem, flagą, sztandarem, pieczęciami i innymi symbolami. Konsultacje, wymiana opinii i uzgodnienia trwały do 2016 roku.

6 maja 2016 r. Komisja Heraldyczna wyraziła pozytywną opinię w sprawie projektów nowego herbu i pozostałych insygniów Powiatu:

Uchwała 42-54/O/2016 Komisji Heraldycznej z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie projektu insygniów Powiatu Gorzowskiego.

23 czerwca 2016 r. Prezydent RP wyraził zgodę na przedstawiony wzór i sposób noszenia Odznaki Honorowej Powiatu Gorzowskiego:

Zgoda Prezydenta RP z dnia 23 czerwca 2016 r. na używanie Odnazki Honorowej Powiatu Gorzowskiego.

Herb, flaga, banner, sztandar, pieczęcie, Laska Przewodniczącego Rady Powiatu Gorzowskiego i Łańcuch Starosty Gorzowskiego zostały ustanowione przez Radę Powiatu Gorzowskiego uchwałą Nr 92/XV/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.  w sprawie ustanowienia symboli Powiatu Gorzowskiego.

Uchwałą Nr 93/XV/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. Rada Powiatu Gorzowskiego ustanowiła wzór Odznaki Honorowej Powiatu Gorzowskiego oraz zasady i tryb jej nadawania.

Zasady i warunki używania symboli Powiatu Gorzowskiego tj. herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru, pieczęci, sztandaru, Laski Przewodniczącego Rady Powiatu Gorzowskiego i Łańcucha Starosty Gorzowskiego określa uchwała Nr 112/2016 Zarządu Powiatu Gorzowskiego z dnia 19 września 2016 r.

 

Reportaż fotograficzny z uroczystości nadania sztandaru można obejrzeć w dziale galeria

Insygnia Powiatu Gorzowskiego można obejrzeć tutaj.